Billedet på sidehoved

Vester Mariendal Skole

Skole, Center og DUS

Juleklip og Nissevolley

Facebook

Info 1/2

Trafikinformation 24. september 2018

Hej alle           

Taxakørslen vil  foregå foran DUSfrem til næste sommer. Det betyder at der stadig er hegn foran DUS og at det bliver permanet, indtil den nye bygning er færdig. I uge 42 bliver pladsen foran DUS lagt om med ny belægning, således at busserne bedre kan læsse af og på. 

Skolebestyrelsen har drøftet trafiksikkerheden. Det er derfor besluttet følgende:

 1. Tunnel under ”Over Kæret”, herunder:
  1. Belysning
   1. AK belysning inddrages i at gøre tunnel bedre belyst. Der bliver sat nye lamper op i tunnel.
  2. Opsyn om morgenen skal starte tidligere
   1. Opsyn ved tunnel starter klokken 07.30 til 08.00
  3. Opsyn om efter middagen
   1. Der arrangeres ”gå-bus” fra Dus 14.45-

Info 2/2

          ....og 15.45 hen  forbi tunnel

2. Trappenedgang fra P-plads ved DUS.

 1. Dårligt udsyn fra trappe til cykelsti
  1. AK Trafik- og veje klipper beplantning langs trappe og cykelsti. Løst
 2. Farvemarkering af cykelsti neden for trappen
  1. AK Trafik og veje inddrages i løsning. 
 3. Bedre belysning af cykelskur/cykelsti
  1. AK Belysning inddrages i løsning. Lygtepæle ned ved hallen flyttes op til cykelsti. Der laves dobbelt belysning af både cykel og vej ved Hallen.

3. Skiltning og info tavler

 1. Forældre/brugere efterlyser skiltning. Det gælder både fra P-plads og fra Ådalen.
  1. Der opsættes skilte inden uge 42. Produktion sat i gang.

vh Jesper Stoumann, Skoleleder