Billedet på sidehoved

Vester Mariendal Skole

Skole, Center og DUS

9. klasserne - studietur til Berlin

Facebook

Info 1/2

Trafikinformation september 2018

Hej alle           

Der stadig hegn ved DUS. Taxakørslen foregår stadig foran DUS.

Skolebestyrelsen har drøftet trafiksikkerheden. Det er derfor besluttet følgende:

 1. Tunnel under ”Over Kæret”, herunder:
  1. Belysning
   1. AK belysning inddrages i at gøre tunnel bedre belyst
  2. Opsyn om morgenen skal starte tidligere
   1. Opsyn ved tunnel starter klokken 07.30 til 08.00
  3. Opsyn om efter middagen
   1. Der arrangeres ”gå-bus” fra Dus 14.45 og 15.45 hen  forbi tunnel

Info 2/2

 

2. Trappenedgang fra P-plads ved DUS.

 1. Dårligt udsyn fra trappe til cykelsti
  1. AK Trafik- og veje klipper beplantning langs trappe og cykelsti
 2. Farvemarkering af cykelsti neden for trappen
  1. AK Trafik og veje inddrages i løsning
 3. Bedre belysning af cykelskur/cykelsti
  1. AK Belysning inddrages i løsning

3. Skiltning og info tavler

 1. Forældre/brugere efterlyser skiltning. Det gælder både fra P-plads og fra Ådalen.
  1. Der opsættes skilte

vh Jesper Stoumann, Skoleleder